📞 +387 61 811257

Radno vreme: Ponedeljak-Petak | Poziv: 9-17h

Uslovi korištenja

Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici, molimo vas da prije korištenja ovog sajta, pažljivo pročitate slijedeće uslove. Svaka posjeta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u potpunosti. Ukoliko oni za vas nisu prihvatljivi, molimo vas nemojte koristiti ovaj sajt.

Dobrodošli na sajt herbabosna.ba

Herbabosna.ba vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog sajta koje je podložno niže navedenim Uslovima korištenja. Uslovi korištenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge herbabosna.ba. Korišćenjem bilo kog dijela sajta, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korištenje sadržaja ovog sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Opšte odredbe

Herbabosna.ba ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korištenje bilo kog dijela sajta, bez izričite pismene dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Herbabosna.ba administrira ovu stranicu iz svog sjedišta u Bosni i Hercegovini. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj stranici prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Bosne i Hercegovine, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Bosne i Hercegovine, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i neće se primjenjivati načela o rješavanju neusaglašenosti zakona.

Herbabosna.ba može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zamjeniti izričito navedenim pravnim obavještenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Materijal koji proslijeđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje proslijedite sajtu herbabosna.ba u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Herbabosna.ba na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima povjerljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Herbabosna.ba nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primjenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje, odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne objelodanjujemo niti proslijeđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

Veze ka drugim Web lokacijama

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbeđjene isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. Herbabosna.ba nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac – prodavnica herbabosna.ba, smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.